logo-fundacja-400x230.png

O Społecznie Wrażliwych

Dlaczego Społecznie wrażliwi?

Bo widzimy wokół siebie wielu dobrych ludzi. Wierzymy, że z natury My ludzie, jesteśmy dobrzy. I nie dlatego, że tak Nas stworzył jakiś tam bóg, tylko dlatego że w procesie doboru naturalnego altruizm, umiejętność współpracy, dyplomacja były wyżej punktowane. To system i rządzące nim zasady czynią niektórych złymi. A ci najgorsi czynią wszelką niesprawiedliwość, dopuszczają się każdej niegodziwości byle wykazać zysk.. Za wszelką cenę.  I co? I są bezkarni, bo to oni dyktują warunki gry. Kontrolując totalnie obieg informacji, to oni maja klucz do świadomości dobrej większości.

 

Bo lubimy się uśmiechać do innych ludzi, do siebie. W ogóle śmiać się, aż nieraz łzy kapią. Lubimy mówić miłe słowa i przebywać między ludźmi. Lubimy się przytulać i wierzymy w miłość :)) Serio. Dbamy o siebie, rodzinę, bliskie relacje z innymi ludźmi. Pomagamy jak tylko możemy.

Paragraf 7 i 8 statutu

Nasze cele?

Naprawić powyższe :)) Ale spokojnie., nie od razu. Na drodze Ewolucji a nie Rewolucji. Bezkrwawo, od środka, w ramach obowiązującego systemu. Być może mierzymy w gwiazdy, ale stąpamy mocno po ziemi. Dlatego w statucie mamy wpisane szybciej osiągalne cele :)

Jak myśleć o Fundacji Społecznie Wrażliwi?

Jak o wspólnym dobru.

Czymś co jest dla Nas, dziś jeszcze biernej mniejszości dobre. Bo skutecznie działa w Naszym interesie. Bo jest przez Nas w 100 % finansowo kontrolowana. Fundacja prowadzi całkiem jawne finanse. Ale nie tylko, to. Podlega innym mechanizmom Naszej kontroli np. regularne audyty społeczne. Decyzje podejmowane są na drodze powszechnych głosowań w ewolucyjnej formule.

 

Jak o przedsiębiorstwie ekonomii społecznie wrażliwej.

Firmie, która godziwie płaci pracownikom, nie kumuluje zysku i jest właśnie społecznie kontrolowane.

 

Myśleć jak o Naszym głosie w tej bezlitosnej dżungli życia. Jak o miejscu spotkania.